Stowarzyszenie PARDES

skr. poczt. 179
30-960 Kraków 1
tel. +48 608 55 80 50

PayPal:

Konto bankowe Stowarzyszenia Pardes:

56 1600 1013 0002 0012 8113 3001