Stowarzyszenie PARDES

skr. poczt. 179
30-960 Kraków 1
tel. +48 608 55 80 50

JESZIWA
[email protected]
[email protected]

REDAKCJA
[email protected]