Stowarzyszenie Pardes – JUDAIZM

Zaproszenie do Talmudu (PDF)

Wykłady o Talmudzie w mp3:

  1. Wykład 1 (rabin Sacha Pecaric)
  2. Wykład 2 (rabin Sacha Pecaric)

BIBLIA HEBRAJSKA - w tłumaczeniu Izaaka Cylkowa

Księga Genesis [5,5 MB]

Księga Exodus [4,7 MB]

Księga Leviticus [7,5 MB]

Księga Numeri  [4,1 MB]

Księga Deuteronomium [4,1 MB]

Księga Jeremiasza część 1-»
Księga Jeremiasza część 2-»

Psalmy część 1-»
Psalmy część 2-»
Psalmy część 3-»

Księga Przysłów

Księga Ijoba

Treny

Księga Koheleta

Księga Estery

Pieśni mad Pieśniami

Księga Rut

PIĘĆ MEGILOT

KOHELET - w formacie .pdf [Acrobat Reader]

 Pierwsze powojenne tłumaczenie TORY

tłumaczenie Księgi Koheleta: rabin Sacha Pecaric

ESTER - w formacie .pdf [Acrobat Reader]

tłumaczenie Księgi Estery: rabin Sacha Pecaric

RUT - w formacie .pdf [Acrobat Reader]

tłumaczenie Księgi RUT: rabin Sacha Pecaric