Stowarzyszenie PARDES

skr. poczt. 179
30-960 Kraków 1
tel. +48 608 55 80 50

JESZIWA
jesziwa@pardes.pl
jesziwapytania@pardes.pl

REDAKCJA
ksiazki@pardes.pl